WOWfabrikken vant pris Skriv ut

wow ms_lage_svenolaf_540

I forbindelse med Sandvika Konferansen 2011 ble det delt ut en nasjonal pris til den mest innovative IKT pedagogen i grunnskolen. Prosjektet "Bråk I Odda" med pedagog Lage Thune Myrberget (WOWfabrikken) vant denne prisen. Odda Ungdomsskole brukte
et tverrfaglig undervisningsopplegg for 9. trinnmetodikk utviklet av WOWfabrikken. Det faglige temaet var Bråk og hele den metodiske og pedagogiske utforming og prosess støttet oppunder dette tema.

 

I juryen satt representanter fra Microsoft, It's Learning, IKT I Skolen og D&B.  

Prosjektet fikk prisen for sin innovative samkjøring av flere eksisterende teknologier. Både Facebook, Xbox, Rockband, iPad, YouTube og Spotify ble satt sammen til en velfungerende metodisk løsning. Metodikken resulterte i en form for Flipped Classroom som skapte enkel og kreativ flyt i arbeidsprosessen for både elever og lærere.


Den 2. desember var rektor fra Odda - Sven Olaf Brekke og pedagog Lage Thune Myrberget på workshop hos Microsoft for å bli orientert om videre prosess mot presentasjon av prosjektet i Lisboa mars 2012 (se bildet).  

Tverrfaglig
Norsk, engelsk og musikkfaget skulle samkjøres.
1: Først skulle elevene analysere kjente sangtekster.
2: Deretter skulle de skrive egne tekster.
3: Samtidig skulle de lære seg å spille alle instrumenter i et band.
4: Det hele skulle ende opp med en konsert på Litteratursymposiet på Odda 15 okt 2011.

WOWfabrikken valgte å støtte seg til eksisterende teknologier som YouTube, Facebook, Xbox, Rockband, iPad og WOWfabrikkens tekstanalyseverktøy. I tillegg benyttet vi erfaringer fra Flipped Classroom og styrte mye av tematikkprosessen fra Oslo med videofilmer. Disse ble postet til elevene gjennom en hemmelig Facebook gruppe.

Alt dette ble sydd sammen til en undervisningspakke som endte opp med å vinne åpen klasse i konkurransen.

Sandvika konferansen avholdes 12. oktober og den mest "innovative IKT pedagog" ble derfor Lage Thune Myrberget - som også er mannen bak WOWfabrikken.Innovative IKT pedagog 2011- Lage Thune Myrberget

Internasjonal oppmerksomhet

Bråk I Odda heter prosjektet fra WOWfabrikken. Det utmerket seg ved at elevene produserte enormt med tekst. De viste også rask utvikling på instrumenter og enorm evne til å støtte og motivere hverandre. Elevene fikk klasserommet inn på rommene sine gjennom PC/Mac og Facebook. Dette senket terskelen for å bidra.

I juryen satt representanter fra bla. It's Learning og Microsoft. Premien er en reise til Lisboa og Microsoft's internasjonale konferanse for læring med data. Prosjektet vil i den forbindelse automatisk være med i en europeisk konkurranse før det evt. havner over til Washington og den endelige prisen for mest innovative IKT prosjekt. 

I Lisboa får WOWfabrikken anledning til å presentere sine tanker om bruk av teknologi i undervisning. Vi får også anledning til å treffe andre IKT pedagoger fra hele Europa. 

Du kan lese mer om Microsoft's prosjekt på denne linken.

Takk til kolleger

Vi takker for prisen og retter en spesielt stor takk til alle åpne og imøtekommende lærere på Odda Ungdomskole. Uten lærerstaben hadde prosjektet aldri blitt forløst. Lage vil også takke Harald Rosenløw Eeg for glimrende samarbeid og gjennomføring av prosjektet.  

Dersom du tror at vårt innovative prosjektkan være noe for din skole kan du kontakte Lage via WOWfabrikkens kontakt informasjon.